Minimanual för att använda FirstClass inloggad med webbläsare
Denna minimaual beskriver hur du jobbar med en webbläsare i Folkuniversitetets FirstClass-system. Vill du hellre använda FirstClass-klienten så kan hämta denna här http://fcweb.folkuniversitetet.se/clientdownloads
Klicka på namnet på din kurs/konferens (i FirstClass kallas det virtuella klassrummet för konferens).

060322_053819_1.png
När du kommit in i det virtuella klassrummet kan du läsa meddelanden från din cirkelledare eller kurskamrater genom att klicka på dom. I överdelen av fönstret finns ett antal navigeringsknappar.
060322_054924_6.png
Skapa ett nytt meddelande
För att skapa ett nytt meddelande till kursen/konferensen är det enklast om du befinner dig inne i kursen/konferensen. Tryck på Meddelande i dropdownmenyn Create:

Ett föradresserat meddelandeformulär kommer fram där du kan skriva ditt meddelande.
060322_054820_5.png
060322_054320_2.png
Besvara ett meddelande
För att besvara ett meddelande från din kursledare eller dina kurskamrater i konferensen tryck på:


060322_054413_3.png
Ett meddelandeformulär öppnas som automatiskt adresseras till konferensen.
060322_054458_4.png
Skicka ett meddelande till någon person
Om du vill skicka ett meddelande till din cirkelledare, eller någon av dina kurskamrater är det bra om du inte befinner dig inne i någon konferens utan på ditt FirstClass-skrivbord (tryck på skrivbord i menyfältet), eftersom ett nytt meddelande annars adresseras automatiskt till den konferens sär du befinner dig.

Skapa ett nytt meddelande som ovan (Create/Meddelande). Skriv namnet på din cirkelledare eller din kurskamrat (det fungerar även att skriva en kortare del av namnet om du är osäker på stavningen). Tryck på Lägg till.
060322_055130_7.png
I Till-fältet kommer det nu att stå

060322_055210_8.png
Mailbox
Personliga meddelanden hamnar i den personliga Mailboxen. Röd flagga talar om att ett nytt meddelande inkommit. Mailboxen finns vanligtvis iövre vänstra hörnet på ditt FirstClass-skrivbord.

Folkuniversitetets FirstClass-nät