20100812_134208_0.png
Folkuniversitetets intranät och konferenssystem
FC_download.jpglogga_in0.pngsw_inlog.png
Som anställd eller distansstuderande hos Folkuniversitetet har du möjlighet att ansluta dig till vårt konferenssystem. Det bygger på en programvara som heter FirstClass. För närvarande är vi cirka 4.000 användare.

FirstClass ger dig
möjlighet att ta del av information från Folkuniversitetet
diskutera i olika forum med andra cirkelledare och medarbetare
skicka och ta emot e-post från dina kursdeltagare
publicera personliga hemsidor
skapa ämneshemsidor med lösenord
skapa det virtuella klassrummet med diskussionsforum för kursdeltagarna

Hur gör man för att tillgång till Folkuniversitetsnätet?
Tag kontakt med någon på ditt lokala Folkuniversitetskontor som kan hjälpa dig att få användar-id och lösenord.

Du behöver ha tillgång till en dator med Internetuppkoppling. Det går att logga in med en webbläsare (Internet Explorer, Safari, Firefox m fl) men bäst funktionalitet får du om du använder programmet FirstClass klient, detta finns att ladda ner gratis från http://fcweb.folkuniversitetet.se/clientdownloads

Så här installerar du FirstClass-klienten
Välj operativsystem du använder (Windows, Mac eller Linux). Följ anvisningarna. Om du installerar programmet FirstClass klient första gången så kommer automatiskt rutan Inställningar för tjänst fram. Man kan även nå inställningsrutan genom att trycka på den lilla trekanten vid avancerat  och sedan på Ställ in. Du skall nu skriva in ditt användar-id och serveradressen "fc.folkuniversitetet.se". Ditt lösenord kan du av säkerthetsskäl inte spara bland dina uppkopplingsinställningar. Kommer du fel så kan du studera den lilla film som finns i högerspalten.

När du är klar så trycker du på Spara. Du kommer nu till inloggningsrutan. Fyll i ditt lösenord och tryck på Logga in. Förutsatt att du har en fungerande Internetuppkoppling aktiverad så kopplas du nu upp till Folkuniversitetets FirstClass-system.

Följande personer är regionala administratörer och kan också hjälpa till att ge dig anv-id och lösenord.
Anders Carlsson, Stockholm 08-789 41 00
Lars Nordborg, Göteborg 031-10 65 00
Stina Niklasson, Uppsala 018-68 00 00
Anton Åsemar, Umeå 090-71 14 00, eller
Johan Sandholm, Lund 046-19 77 00,
som även är huvudadministratör för servern tillsammans med
Animor Dobrovich, förbundskansliet Stockholm, 08-679 29 50.

Se film hur du gör klientinställningarna
HurStallaIn.png


Folkuniversitetets FirstClass-nät